INERTYZACJA W CUS CSRG CEN-RAT sp. z o.o.

Inertyzacja to dynamicznie rozwijana przez   CEN-RAT Sp. z o.o. metoda służąca poprawie bezpieczeństwa pożarowego na dole kopalni.

Długoletnia praktyka wykazała jednoznacznie wysoką skuteczność inertyzacji w zakresie:

  • ograniczenia potencjalnego zagrożenia pożarem podziemnym w ramach profilaktyki,
  • zwalczania pożarów podziemnych,
  • zapobiegania wybuchom mieszaniny gazów,

CEN-RAT Sp. z o.o. od 2003 r. rozwija swój park maszynowy na potrzeby Przedsiębiorców Górniczych, doskonali technologię pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego, dąży do optymalizacji jego parametrów.

Spółka dysponuje urządzeniami do podawania azotu pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego o wydajności
od 700 – 1400 Nm3/h.

Spółka w latach 2017-2020 dokonała znaczącej restrukturyzacji technicznej i organizacyjnej firmy- poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ,objęła zdalnym sterowaniem wszystkie będące w dyspozycji firmy urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego.

Nowoczesne centrum zarządzania wytwornicami reaguje na potrzeby kopalń w zakresie kierowania pracą urządzeń poprzez zmiany stanu załączenia, zrzut  oraz regulacje wydajności pracy urządzeń azotowych.

CEN-RAT Sp. z o.o. stanowi Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie Inertyzacji Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Nasza Spółka jako jedyna w kraju posiada Mobilny Układ Pomiarowy do Monitorowania Gazów Inertnych pozwalający na wykonywanie pomiarów parametrów azotu w rurociągu na dole kopalni.

0
Tłoczymy azotu w m3
Dyrektor Działu Usług Inertyzacyjnych

Mariusz Tuszkiewicz
tel. 531 126 032
.
Stanowisko Utrzymania Ruchu Urządzeń Inertyzacyjnych
tel. 32 388 04 77
tel. kom. 795 511 840

Dysponujemy urządzeniami do schładzania azotu na dole kopalni
w rejonach prowadzonej inertyzacji.

W okresie od 2007 r. firma podwoiła ilość podawanego azotu do celów profilaktyki p.poż osiągając w 2021 r. 161 882 775 Nm3

Gwarantujemy Przedsiębiorcy Górniczemu osiągnięcie ciągłości inertyzacji- najistotniejszego wymogu stawianego tej technologii, niezbędnego dla osiągnięcia wysokiej skuteczności procesu poprzez :

  • zaawansowany system monitorowania i zdalnego sterowania urządzeniami do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego,
  • systematyczne przeglądy i remonty urządzeń zgodnie z ich DTR,
  • utrzymanie stałego kontaktu z służbami wentylacyjnymi kopalń, reagowanie na ich potrzeby zgłaszane przez uprawnione osoby,
  • zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku awarii

Bazując na doświadczeniu naszych pracowników oraz uznanych autorytetów w dziedzinie wentylacji kopalń oferujemy doradztwo w zakresie inertyzacji. Posiadamy długoletnie doświadczenie w produkcji i uzdatnianiu sprężonego powietrza do pozyskiwania azotu, wykorzystując doświadczenie tym zakresie poszerzamy nasza ofertę o outsourcing sprężonego powietrza i azot do zastosowań poza górnictwem.
Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług specjalistycznych służących poprawie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów górniczych.

Zapraszamy do współpracy