Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom
NIP: 626-27-14-583  |  REGON 278065432

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000165379

tel. 32 388 04 77
tel. kom. 795 511 840

tel. 502 296 618

Działy Techniczne CUS CSRG CEN-RAT sp. z o.o.

Siedziba Spółki