Autoryzowany pogwarancyjny serwis sprzętu ochrony dróg oddechowych produkcji Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. w Tarnowskich Górach. Usługi serwisowe wykonywane są przez pracowników Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o. posiadających uprawnienia wydane przez FASER S.A. Zgodnie z zawartą umową z FASER S.A. serwis wykonuje usługi dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego i Kopalń Węgla Kamiennego w zakresie przeglądów i napraw następującego sprzętu ratowniczego:

  • 30 miesięczny przegląd i naprawa zespołu redukcyjno – dawkującego z aparatu regeneracyjnego  W-70,
  • 30 miesięczny przegląd i naprawa zespołu redukcyjno – dawkującego z aparatu AU-9L i AU-9E1,
  • 30 miesięczny przegląd i naprawa zespołu redukcyjno – dawkującego  inhalatora AM-2M wraz ze sprawdzeniem manometru i przepływomierza,
  • 30 miesięczny przegląd i naprawa zespołu redukcyjno – dawkującego  urządzenia UPT-1 wraz ze sprawdzeniem manometru i przepływomierza,
  • Sprawdzanie uniwersalnego przyrządu do kontroli aparatu regeneracyjnego W-70  PK-9, PK-9M, RZ-25,
  • Sprawdzanie  przyrządów kontrolnych PK-6, PK-7, PK-19
  • Sprawdzanie rotametru urządzenia służącego do pomiaru przepływu tlenu w dcm3/min..
  • Sprawdzanie manometru do aparatu W-70 i AU-9,
  • Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa, manometru kontaktowego i kontrolnego do przetłaczarki tlenu SP-2.

 Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.   stosuje wyłącznie fabrycznie nowe części zamienne do serwisowanego sprzętu ratowniczego.


Kierownik Działu Serwisu Sprzętu Ratowniczego

Bogumił Hyra
tel. 32 388 06 41
tel. kom. 517 393 986
e-mail: b.hyra@cen-rat.bytom.pl