Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 
CEN-RAT sp. z o. o, której 100% właścicielem jest Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., wykonuje od 2003 roku usługi profilaktyczne w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych wyrobisk zakładów górniczych, m.in. poprzez outsourcing azotu pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego. Usługi te świadczymy między innymi na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj S.A.


W związku z rozszerzeniem swoich usług poza branże górniczą chcielibyśmy zaproponować Państwa firmie usługę outsourcingu azotu lub/i sprężonego powietrza.

W ramach oferowanej usługi:

·       realizujemy nowe inwestycje, w których nasza firma zaangażowana jest począwszy od wykonania projektu poprzez dostawę urządzeń,
a skończywszy na ich obsłudze, serwisach i wykonywaniem przeglądów oraz remontów.

·       realizujemy okresowe umowy outsourcingowe instalując
u Klientów posiadane przez nas sprężarkownie oraz generatory azotu.

·       przejmujemy lub wykupujemy od Klienta do stałej obsługi istniejące obiekty gospodarki sprężonym powietrzem (sprężarkownie) lub generatory pozyskujące azot z powietrza atmosferycznego, które dodatkowo możemy poddać modernizacji
w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy parametrów roboczych.

 

 

W ramach zawieranych umów kontrahent ponosi tylko i wyłącznie koszt za dostarczone medium jakim jest azot lub sprężone powietrze a obsługa urządzeń wraz z serwisem i obsługą on-line działającą  24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz koszty związane z ich eksploatacją, przeglądami i remontami spoczywają na nas. Dodatkowo w ramach świadczonej usługi zapewniamy urządzenie zastępcze, dzięki czemu Klient nie musi martwić się o nieplanowane przestoje wynikające z awarii urządzenia. Ponadto, wynegocjowana, cena medium pozostaje bez zmian w czasie trwania umowy.

 

Zaletami takiej usługi są:

·       odciążenie budżetu Klienta poprzez zachowanie własnych funduszy inwestycyjnych,

·       redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem osób do obsługi,

·       redukcja kosztów związanych z przeglądami okresowymi, naprawami oraz remontami urządzeń,

·       redukcja kosztów związanych w ewentualną amortyzacją urządzeń,

·       niezmienna cena przez cały okres trwania umowy,

·       gwarancja profesjonalnej i niezawodnej obsługi wynikająca
z kilkunastoletniego doświadczenia przy prowadzeniu tego typu usług.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania na którym omówimy szczegóły i zaproponujemy najkorzystniejsze warunki dla Państwa firmy.

Przemysław Tyran
tel. 607-395-137
e-mail: p.tyran@cen-rat.bytom.pl

tel. (32) 388-04-81
e-mail: sekretariat@cen-rat.bytom.pl