logo

Prezes Zarządu
mgr Piotr Bramorski
tel. 32 388 04 81

Członek Zarządu Wiceprezes ds. Technicznych
mgr inż. Grzegorz Mendakiewicz
tel. 32 388 04 81

tel. 32 388 04 81
e-mail: sekretariat@cen-rat.bytom.pl

Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom
NIP: 626-27-14-583  |  REGON 278065432

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000165379